Agrodan s.r.o.

Agrodan s.r.o.

Agrodan logo

KontaktLeitmanová Miroslava


 • tel.: 046/5420299

 • email : leitmanova@agrodan.sk

 • Nájomné zmluvy  K uzatvoreniu nájomnej zmluvy sú potrebné tieto doklady:

  * list vlastníctva zapísaný v katastri nehnuteľnosti
  * doklad akým spôsobom nehnuteľnosti získal - dedičské rohhodnutie darovacia zmluva, kúpna zmluva a pod.

  Informácie pre vlastníkov pôdy  Agrodan s.r.o. obhospodáruje pôdu v nasledovných katastrálnych územiach:


 • Koš
 • Nováky
 • Cígel(časť katastra)
 • Sebedražie(časť katastra)
 • Opatovce nad Nitrou(časť katastra)